Разцепеният и потъващ блок "Баба Тонка" в квартал "Родина", който след водопроводна авария през август 2015 година превърна живота на живeeщите в него в кошмар, ще бъде укрепен и саниран. Блокът е един от четирите в Русе с най-проблемни конструкции наред с всеизвестния "Русия" и потъващите "Карлово" и "Калофер". 
Преди 4 години 4-етажната жилищна сграда на ул. "Лозен планина" 17 се наводни и пропука, а според обитателите й причината беше авария на водопровода. Това нанесе редица щети по апартаментите - стените са осеяни с пукнатини, вратите провисват и не могат да се затварят, от терасите пада мазилка, а между два от входовете се отвори огромна цепнатина. 
Проблемният блок "Баба Тонка", който е построен през 1984 година, беше включен в Националната програма за енергийна ефективност, като най-сетне има щастлива развръзка за около 130 живеещи в него. Вече е обявена обществената поръчка за избор на фирма, която да извърши проектирането, строителните дейности и авторския надзор. Санирането е единственото спасение за потъващия и разцепен блок в "Родина", като това ще сложи край на деформациите по него. Състоянието на настилката около сградата като цяло не е в добро състояние, като се забелязват слягания. Има и множество пукнатини и деформации от слягане в зоната на стълбите и площадките към входовете на сградата. 
За ремонтните дейности по сградата на ул. "Лозен планина" 17 са предвидени малко над 800 000 лева.