На фона на помръкващите надежди, че страната ни най-сетне ще привлече голям външен инвеститор като "Фолксваген", данните на БНБ показват, че чуждият бизнес е склонен по-скоро да се оттегли от страната ни, вместо да остане трайно тук. 
За първите пет месеца на тази година нетните инвестиции са на минус с 55.9 млн. евро, като обемът им е със 147.1 млн. евро по-малък от отчетените вложения за същия период на миналата година. 
Дяловият капитал е на минус с 539.2 млн. евро и е по-нисък с 293.1 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г., когато също беше отрицателен в размер на 246.1 млн. евро. Реинвестираната печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството, е на минус със 173.3 млн. евро при положителна стойност от 81.5 млн. евро преди година. 
Чуждестранните инвестиции нарастват единствено в сегмента "дългови инструменти" - 656.6 млн. евро при 255.8 млн. евро за същия период на миналата година. Това обаче не са инвестиции в общоприетия смисъл на тази дума, а отпуснати заеми, които трябва да се връщат, при това вероятно с лихви.
Данните на БНБ показват, че вместо да дойдат така чаканите инвеститори отвън, дори наличните по-скоро изтеглят капиталите си или продават бизнеса си на местни предприемачи. За сметка на това растат преките инвестиции на български компании в чужбина. Нетният им поток за петте месеца е положителен в размер на 164.4 млн. евро.