17 684 006 лева - това е експертната оценка на всички разработки на Росен Даскалов и екипа му по спортния автомобил Sin и серията градски електромобили L-City, изготвена от три вещи лица от София. Стойността е определена по сложна методика, базирана на регистрираните патенти и полезни модели, похарченото за развойна дейност, дизайн, реклама и т.н. С отчитане на материалните активи и пасиви на "Син Карс Девелопментс" цялата компания е оценена на 17 993 669.48 лева. 
С тази сума от почти 18 милиона лева ще бъде увеличен капиталът на "Син Карс Индъстри" АД, в която се влива "Син Карс Девелопментс". Общото събрание на акционерите на "Син Карс Индъстри" АД вече е взело съответното решение, като новите 17 993 669 акции всяка с номинал 1 лев ще бъдат записани и придобити от Росен Даскалов като вносител на апортната вноска.
Увеличението на капитала на "Син Карс Индъстри" АД е необходим етап за стартирането на първичното предлагане на акции на фирмата на Българска фондова борса. Както "Утро" писа, на родния капиталов пазар се разчита за привличане на инвестиция от 6 до 20 млн. лева. Те ще бъдат изполвани за изграждането на високотехнологична фабрика за производство на електрически и хибридни автомобили в Русе. Производствената линия за L-City трябва да стартира през 2020 г. с проектиран годишен капацитет от 20 000 автомобила, които ще бъдат насочени към европейския пазар. Оптимизираният производствен процес в новата фабрика ще позволи бързо и лесно сглобяване на различните варианти на платформи, като се използват стандартни материали.