С около 20 лева повече са получили пенсионерите от Русенско през юли в сравнение с предходния месец, показват данните на НОИ. След увеличението с 5.7% от 1 юли средната пенсия в областта се покачва от 318 на 338 лева. Мъжете вземат по 414 лева, а жените - средно по 284 лева.
Новия минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, който вече е 219,43 лв., получават 11 626 от пенсионерите в Русенско. Почти всички те са жени - 10 906. Минимална пенсия вземат само 720 мъже.
След увеличението и на максималния размер на пенсията от 910 на 1200 лева, тавана удрят 324 души - 272 мъже и 52 жени. Над 1000 лева получават още 503 пенсионери.
От общо 67 хил. пенсионери в областта над 29 хил. трябва да се оправят в старините си с по-малко от 300 лева месечно.