Затворилият преди 5 години Мега мол вече има нов собственик - столичната компания "Цитисиме Трейд" ЕООД, научи "Утро". Тя е спечелила последния провел се търг за продажба на активите, принадлежащи на злополучния търговски център. За тях е платена сума, близка до началната цена на търга, която беше 3 716 857 лева. 
Сделката всъщност струва на „Цитисиме Трейд“ близо 5 млн. лева, тъй като според условията на продажба тя трябваше да заплати и дължимия местен данък в размер на 2,2% от данъчната оценка, която е на внушителната стойност от 52 млн. лева. Така че големият печеливш дотук е община Русе, в чийто бюджет са влезли над 1,1 млн. лева.
Купувачът „Цитисиме Трейд“ ЕООД е фирма с капитал 5000 лева, създадена преди десет години и регистрирана в София с основен предмет на дейност „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки“. Неин собственик е Йордан Недков Йорданов, чието име в публичното пространство е толкова неизвестно, колкото и на фирмата. От последния финансов отчет на „Цитисиме Трейд“ за 2017 г. не личи тя да развива някаква бурна дейност, дружеството няма персонал, има приходи единствено от лихви, но и задължения за над 21 млн. лева, а собственият му капитал е отрицателен в размер на -9,486 млн. лева. Как възнамерява да използва новата си придобивка, засега остава неясно. Опитът на „Утро“ да се свърже с купувача удари на камък, тъй като фирмата не присъства в интернет, а в Търговския регистър липсват обявени нейни телефони и имейли. Научихме само, че „Цитисиме Трейд“ е действала чрез столична юридическа кантора, която е използвала за посредник местен адвокат, за да внесе необходимите документи.
Наличната до момента информация не оставя големи надежди за скорошно възраждане на търговския център до УМБАЛ „Канев“. Най-вероятно молът е купен само заради изключително ниската цена с цел бъдеща препродажба. По аналогичен начин преди две години беше придобит и нестартиралият „Дунав мол“ близо до Дунав мост, който продължава да бездейства.