670 жълтици получиха 35 русенски деца, включени в социалния проект „Жълтица за шестица“ на сдружение „Верният настойник“. Той насърчава учениците, като за всяка отлична оценка в бележника те получават по левче. Инициативата обхвана и 8 деца от центровете за настаняване от семеен тип и за работа с деца на улицата към БЧК. С раздаването на поредните заслужени жълтици беше финализирана кампанията и в Русе, чийто партньор е русенското сдружение „Дунавско сияние“. А иначе най-добре пред черната дъска се е справила Михаела Стоянова от училище „Ангел Кънчев“, която е извоювала 67 жълтици. През първия учебен срок инициативата обхвана и 11-те деца от многодетното семейство на Красимир Тодоров и Ивелина Зартова. 
Проектът се финансира само от дарения, като разполага с единен дарителски номер 17777, на който с sms с текст NAGRADA се подкрепя кампанията с 1 лв.