Близо 2400 декара земя от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в Русенско се предлагат за отдаване под наем тази година, съобщиха от Областна дирекция "Земеделие". Зърнопроизводителите могат да наемат 1679 декара за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни култури. Още 702 дка се предлагат за срок от 1 година.
Предлаганата земя е 3,7 пъти по-малко в сравнение с миналата година, тъй като повечето дългосрочни договори не са изтекли и парцелите на ДПФ не са на разположение. Очаква се сериозно наддаване, тъй като по-дългосрочните договори са предпочитани от земеделците. 
Най-сериозни площи се предлагат в общините Русе (861 дка) и Ветово (448 дка). В останалите предлагането на ниви от ДПФ е съвсем символично. 
Земеделското министерство оставя на миналогодишните нива началните цени за търговете. За парцелите в Борово, Ветово, Две могили и Иваново тя е 56 лева за декар. За нивите в община Русе се искат поне 61 лева рента годишно, а за Бяла, Сливо поле и Ценово - 66 лева. Това отговаря горе долу на пазарните ренти в тези общини. В предишни години арендаторите бяха доста по-щедри, като в Сливополско имаше предложени ренти над 110 лв./дка, а в повечето землища офертите достигнаха нива от 80-90 лв./дка. Нещо, което вероятно е нормално в случай, че е организиран търг с наддаване от голям собственик на земя, какъвто е държавата. Миналата 2018 г. такива бомбастични предложения нямаше, едва ли ще има и тази, тъй като земеделците масово определят годината като доста трудна.
Заради по-малката площ на предлаганите парцели и липсващите очаквания за голям интерес към търга, това лято той ще се проведе само в два дни. На 6 август от 10 часа в зала "Свети Георги" на община Русе ще бъде наддаването за нивите в Борово, Бяла, Ветово и Две могили. На следващия ден ще се разиграят държавните парцели в Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово.
Оферти се подават до 17 часа на 2 август, в същия срок трябва да бъде внесен и депозитът за участие, който за едногодишните култури е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.