От днес Искра Блъскова вече не е председател на Русенския окръжен съд, а функциите на административен ръководител ще заеме една от нейните досегашни заместнички - съдия Анета Георгиева. Причината за рокадата е навършването на 65-годишна възраст на Блъскова, което автоматично я пенсионира и извади от редиците на съдебната система. 
„Бях подготвена за този момент. Все още нямам планове с какво ще се занимавам занапред, нито съм мислила дали ще продължа да работя в правната сфера. Всяка година излизам в отпуск по време на съдебната ваканция между 15 юли и 1 септември. Затова и сега съм с усещането, че съм в отпуск, а не в пенсия“, коментира пред „Утро“ Блъскова.
Решението бе взето на заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по време на което дългогодишният магистрат получи високото отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Наградата й бе присъдена по предложение на трима членове на Съдийската колегия - Красимир Шекерджиев, Боян Новански и Драгомир Кояджиков.
Заради навършване на пенсионна възраст съдия Блъскова не успя да довърши мандата си, който изтича през октомври. Очаква се Висшият съдебен съвет да обяви конкурс за нов председател на Окръжния съд, а дотогава съдия Георгиева ще поеме ръководството му.