Националното сдружение на общините (НСОРБ) поиска 2% от 10-процентния данък върху доходите да отива директно в местните бюджети. Според изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева, българските местни власти са единствените в ЕС, които разчитат само на имуществени местни данъци, докато в другите държави местните власти пълнят хазните си и от имуществени, и от подоходни данъци.
Предложението идва ден след като вицепремиерът Томислав Дончев лансира идея за общинска надбавка върху доходите на физическите лица, което би означавало увеличаване на общата данъчна тежест. За разлика от него сдружението предлага общините да имат собствен подоходен местен данък за сметка на намаляване на националния. Това означава държавата да преотстъпи примерно 2% от общо 10% подоходен данък, а в държавния бюджет да отиват останалите 8%.
В момента собствените данъци на общините са само имуществени. От седем местни данъка четири нямат никакво фискално значение за общините - наследственият, патентният, туристическият и данъкът върху такситата. Местните приходи се формират от данъка върху колите, данъка върху имотите и от данъци върху сделки с имущество.