Dubai Ports World разглежда варианти за инвестиции в дунавските ни пристанища и създаване на високотехнологични логистични центрове в страната, съобщава Ports Europe. След като подписа публично-частно партньорство за управление на сръбското вътрешно пристанище в Нови Сад, компанията се насочва към придобиването на български портове.
България ще стартира търгове за концесии на своите най-големи пристанища по Черно море и Дунав през 2020 г. Концесиите за българските дунавски пристанища се очаква да включват обектите: пристанищен терминал Зимовник-Русе (за всички видове товари) с площ от 32 734 кв.м; пристанищен терминал Русе-изток 1 с площ от 333 057 кв.м; Русе-изток 2 с площ от 355 132 кв.м; Русе-запад с площ от 117 003 кв.м. Единственото извън Русе дунавско пристанище, което ще се концесионира, е това във Видин.
България планира да свърже по Дунав Русе с Варна, където се намира най-голямото българско черноморско пристанище (дистанцията между двете локации е 170 км), чрез нова магистрала и високоскоростна железопътна линия. 
Пристанището на Нови Сад осигурява връзки с DP World Констанца (най-голямото черноморско пристанище) с по-нататъшната обработка на товари в Джебел Али, Дубай, ОАЕ. Констанца е свързан с река Дунав от изкуствено създадения плавателен канал Дунав - Черно море, който минава от Черна вода по Дунав до Констанца и Наводари. Това прави градът предпочитано пристанище за сръбски износ и внос през Дунав.