Пръскането срещу комари със самолети по поречието на река Дунав в Русенска област тръгва в четвъртък. Общата територия, на която ще се извършва авиационното третиране, обхваща ивица до 2 км южно от брега на река Дунав. Срещу комарите ще се пръска от изгрев слънце до 10 часа, като площите ще бъдат третирани с препарат „Ефциметрин 10 ЕК“, чиято основна съставка е Циперметрин.