3496 членове на ГЕРБ в Русенска област, 2174 от които в община Русе, ще плащат по-висок членски внос според новите вътрешни правила. Те бяха приети от Изпълнителната комисия на партията в неделя с пълно мнозинство и предвиждат колкото по-високо йерархично работи техен член, толкова по-голям размер членски внос да плаща.
Членовете ще бъдат разделени в 5 групи, които ще плащат диференцирано. Някоя от групите, примерно на народните представители, може да плаща и по 100 лева месечно, а други - съвсем символична сума. Идеята е да има справедливост, като се премахва фиксираният размер от 2 лева годишно. Не очаквам да се породят разногласия в местните структури, тъй като при тях ще остава голяма част от събраната сума и ще служи за издръжка на офисите, обясни областният лидер на ГЕРБ Пламен Нунев.
Най-скъпо ще е членството в партията за представителите й в евроинституциите, след това за тези в националните институции, трета е групата на членовете в местните звена, а за работещите, пенсионери, студенти и ученици вноската ще е по-скоро символична. 
Предстои в сряда вечерта да бъде гласуван и точният размер на вноската, която всяка група ще плаща на партията.
3 или 5 човека експерти ще включва новосъздалата се Комисия по етика в ГЕРБ, която ще разследва членове, които уронват престижа на партията. 
Идеята е комисията да реагира бързо и веднага и да бъде в помощ на Изпълнителната комисия при вземане на решение дали един член да бъде отстранен и дали да бъде предаден на правораздавателните органи, обясни Нунев, като посочи, че ще се проверяват включително и коментари срещу кметове и общински съветници във Фейсбук.