Договорът на управителя на Белодробната болница д-р Светослав Дачев ще бъде удължен с три години. Той изтича на 21 септември, а на идната сесия предложението на председателя на общинския съвет Христо Белоев ще се гласува. Дружеството показва добри финансови резултати, инвестира в нова медицинска техника. Това е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения и крайно недостатъчното остойностяване на белодробните клинични пътеки. 
Според настоящия договор от 2016 д-р Дачев получава възможния максимум от 400% от средната брутна заплата, като вероятно ще бъде запазен същият размер на възнаграждението. Към договора на д-р Дачев, който е едновременно управител на общинското търговско дружество и на лечебното заведение за извънболнична помощ "АСИМП-ИП - д-р Светослав Дачев", ще бъде сключено допълнително споразумение. С него ще се даде съгласие управителят на Белодробната болница да участва и да заема длъжност в ръководни органи на другото дружество.