Безплатно обучение по корпоративна социална отговорност за подпомагане на малките и средните предприятия организира Русенска търговско-индустриална камара в изпълнение на тематичен проект.
Курсът е организиран в шест модула, а участниците в него ще преминат през специално създаден динамичен демонстратор. Това е интерактивен инструмент, който да спомогне за по-доброто разбиране на учебното съдържание. Наред с това ще получат безплатен достъп до обучителната платформа и съпътстващите учебни материали. При успешно завършване на обучението всеки от участниците ще получи сертификат за придобити компетенции в сферата на корпоративната социална отговорност.
Обучението ще стартира на 15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара на бул. "Цар Фердинанд" 3А.
Желаещите да се включат в обучението трябва да попълнят до 12 юли включително онлайн формуляр за участие, който може да бъде намерен в сайта на камарата заедно с подробности за обучението.