Лайънс клуб Русе - Сексагинта Приста изпрати в редакцията на „Утро“ писмо, в което изразява несъгласието си с публикация във вестника от 5 юли 2019 г със заглавие „Поставиха тържествено табелата за „Всех Святих“ на грешно място“. Поместваме текста, заглавието е на редакцията.

Бихме искали да изразим дълбокото си огорчение от опорочаването на една добра идея и инициатива. Единственото ни желание с изработването и монтирането на тази информационна табела бе да допринесем за паметта за историята на разрушения храм и възстановяването му. Добросъвестно се съобразихме с всички изисквания на компетентните институции и монтирахме изработената по наша инициатива табела на посоченото от местната власт като подходящо за целта място. Съгласувахме и съдържанието на текста с историци. Както навярно е известно на русенци, в продължение на няколко години нашият клуб поде кампания за облагородяване на пространството около новоизградения храм, както и за облекчаване на достъпа до него на незрящите ни съграждани. Припомняме, че Лайънс интернешънъл е организация, създадена именно в подкрепа на незрящите. В началото на годината по наша инициатива и със събрани от нашите членове средства, на светофарните уредби на кръстовището до църквата „Всех Святих“ бяха монтирани зумери /звукови сигнализатори/, които да облекчат пресичането на незрящите. Поставянето на информационната табела беше следващата стъпка от инициативата. Вече работим и за реализиране на идеята да бъде поставена и рампа пред храма, която да улесни достъпа на хората с двигателни проблеми, както и майки с детски колички.
Както става ясно, действията на Лайънс клуб Русе  Сексагинта Приста са напълно добронамерени и насочени към облагородяване на пространството край храма „Всех Святих“, както и към облекчаване на достъпа до него от страна на незрящите и други наши съграждани в неравностойно положение. 
Надяваме се, че и в бъдеще в лицето на вестник „Утро“ ще имаме наш съмишленик и партньор, който ще отразява нашите добри каузи.

Бележка на редакцията: 
Добрите новини и обществените каузи винаги са били приоритет на вестник „Утро“, затова сме отразявали и ще продължим да отразяваме с уважение и обективност активната дейност на Лайънс клуб Сексагинта Приста. Ала, както ни е завещал Аристотел: „Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа“. А истината в този случай е една, безспорна е и никой не я отрича - твърдението в информационната табела „На това място... беше старата църква“, просто не е вярно. И това не е дребен пропуск, а изкривяване или ако цитираме писмото на Лайънс клуб Сексагинта Приста -  дори опорочаване на реалността. Защото тези, които помнят и знаят истинското място на истинската църква „Всех Святих“, нямат нужда от табела. Но огромното мнозинство няма как да помни старата църква и е нормално да повярва на една официално одобрена и експонирана информация. Само че тя заобикаля истината, в чието име е написан и публикуван визираният материал в „Утро“.