Най-големият търговец на електрическа енергия на свободния пазар в България, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, предостави сертификат за зелена енергия на „Дунав прес“ АД. Свидетелството бе връчено на изпълнителния директор на най-старата българска полиграфическа компания Николай Алексиев от Десислава Алексиева, Маркетинг директор на „ЧЕЗ Трейд“.
„Вярваме, че сътрудничеството с новия ни доставчик на електрическа енергия, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, ще гарантира стабилност на производствения процес и ще осигури високо качество на доставките на електроенергия, за да продължим да се развиваме като устойчива „Зелена компания“, заяви г-н Алексиев.
„Доверието на „Дунав прес“ е признание и отговорност за нас. Участието на русенската печатница в най-голямата балансираща група на „ЧЕЗ Трейд“ в България ще й позволи, както да оптимизира разходите си, така и да получи възможно най-доброто съотношение на енергия, произведена от различните възобновяеми източници“, каза Десислава Алексиева при връчването на 
документа.
Сертификатът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Той гарантира, че 100% от енергията, използвана от русенската печатница, е произведена от възобновяеми източници.