Депутатите гласуваха на първо четене промените в Закона за концесиите, с които сменя режима за възлагане на концесия на морските плажове.

Новите текстове предвиждат процедурата по концесиониране на плажовете да премине от Закона за концесиите в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а промяната цели да създаде улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство.

„Тази промяна искахме да я направим още в края на миналата година. Още тогава обявих, че ще има един сериозен правен вакуум в стопанисването и управлението на морските плажове. Тъй като те са със специфичен предмет на концесия и няма как да бъдат сравнявани с летища, пристанища или друга голяма инфраструктура, е необходимо да има ясни и прости правила“, обясни министърът на туризма Николина Ангелкова.

Тя аргументира промяната и с факта, че обикновената процедура по отдаване на концесия е твърде дълга, което поставя под риск стопанисването на плажовете, а от там и летния туристически продукт. По родното ни Черноморие има общо 237 плажа, а от тях 144 са отдадени на концесия или под наем.

„Ще стартираме един много широк дебат за развитието на българското Черноморие в цялост. Никой не отрича, че проблеми има, но те не са от вчера, нито от онзи ден. Проблемите са още от Прехода и са натрупани в годините“, смята министърът на туризма. Тя увери, че проверките по морето ще продължат, включително и с ревизия на всички концесионни договори, а при евентуално открити нарушения ще бъде прилагана цялата строгост на закона.

Министър Ангелкова припомни, че развитие на туризма е от ключово значение за страната ни, защото носи 12% от Брутния вътрешен продукт. /