От 9 юли Георги Георгиев влиза в ролята на изпълняващ функциите на ръководител на Окръжна прокуратура, тъй като ден по-рано мандатът му изтича, а стартиралият конкурс за избор на нов окръжен прокурор се точи вече 3 месеца.
Той бе обявен през април, а през май Георгиев и прокурорът в Окръжна прокуратура Николай Николов подадоха кандидатури за участие.
Процедурата обаче забуксува в края на май, когато бе решено настоящият окръжен прокурор да бъде подложен на извънредно атестиране. Причината е, че са изминали 5 години от периодичното му атестиране, а актуална оценка на работата му е задължителна при участие в конкурси.
Заради тази извънредна процедура впрочем бе отложено и вземането на решение дали и двамата кандидати ще бъдат допуснати до участие в конкурса.