Въвеждането на обратното начисляване на ДДС в сектор „Плодове и зеленчуци“ ще доведе до намаляване на сивия сектор, увелиение на на оборотите на земеделските производители, а оттам и до плащане на по-висок данък печалба. Това гласи официалното становище на Съюза на дунавските овощари, изпратено тези дни до земеделския министър Десислава Танева. 
Обратното начисляване на ДДС е метод, при който данъкът не се изисква както обикновено от доставчика на стоката или услугата, а се начислява на получателя. Според производителите това ще удари силно нелегалния внос.
Преработвателните предприятия, които купуват сезонно за три-четири месеца земеделска продукция, затварят огромен финансов ресурс за кратко време в суровини. Те предпочитат да закупят плодове и зеленчуци от страни от ЕС (основно Гърция, Полша и Румъния) на цени без ДДС и за сезона да привлекат с 20% повече суровини, които да преработят в консерви. При обратното начисляване на ДДС българските земеделски производители ще са предпочитани от малкото родни преработвателни предприятия като източник на суровина, защото ДДС, който биха платили за суровини, ще си върнат с продажбите най-рано след 6 до 12 месеца, се казва в становището подписано от председателя на браншовия съюз Николай Колев. 
Сдружението дава за пример прасковите, от които годишно се преработват около 20 хил. тона. Цената на този плод е еднаква в България и Гърция, но трите най-големи завода внасят по няколко тира на ден от Гърция, докато българските праскови се продават в южната ни съседка.