С 3-4% повече ще плащаме за енергия от 1 юли, реши вчера Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът направи дребни корекции в първоначално обявените си разчети и токът за клиентите на „Енерго-Про“ ще поскъпне не с 3,38% както бе обявено преди месец, а само с 2,8 на сто. За сметка на това по отношението на топлоенергията на „Топлофикация Русе“ промяната е нагоре, макар и символична. Мегаватът топлоенергия ще струва занапред 85,91 лева без ДДС, с 0,1 лева повече от предварителните сметки и с 3,29 лева повече отколкото досега. Увеличението е с 3,98%.
Крайните цени, определени от КЕВР, всъщност са по-високи от тези, които предлагаха „Енерго-Про“ и „Топлофикация Русе“. Електроразпределителната компания искаше 2,5% увеличение, а „Топлофикация“ настояваше цените за бита и бизнеса да останат същите, като по-малките приходи по това перо се компенсират с по-висока преференциална цена на произведената по комбиниран начин електроенергия. Все пак, поскъпването е в рамките на инфлацията и за една средна сметка от 50 лева е от порядъка на 1,50-2,00 лева.