Туристи природолюбители, които наскоро напразно обикаляли местностите около живописното село Нисово близо до Русе в търсене на една от неговите забележителности, се върнали в града разочаровани. Хората търсели вековния бряст, който през 2012 година представи България в международния конкурс "Европейско дърво на годината". Те следвали табелите, които водели към бряста, но след неколкочасово лутане така и нищо не открили. 
Когато преди 7 години се разчу, че брястът влиза в престижни международни класации, специалистите изчисляваха, че той е на повече от 700 години - иначе казано, помни държавата отпреди падането под турско робство! На височина беше 18 метра, а обиколката му се измерваше с 5 метра и 54 сантиметра. Хората от селото и околностите го наричаха Дърво на желанията, като разказваха легенда за сляпа млада жена, която прогледнала, след като намазала очите си със сок от бряста. 
Година след международния конкурс - през април 2013-а, вековният бряст става жертва на ураганен вятър, който го изкоренява и го поваля. В резултат на това брястът е заличен от държавния регистър на вековните дървета и изключен от списъка със защитени обекти. 
Независимо от това, макар и съборен, грамадният ствол заедно с дънера и мощните коренища си остава едно любимо природно чудо и харесван обект за снимки на излетници. Впрочем, няколко месеца след рухването му имаше обещания от тогавашното ръководство на природен парк "Русенски Лом", че ще се направи нещо, за да се запази дървото, доколкото е възможно, като покрай него се насадят млади брястови фиданки. Но оттогава и ръководството на "Русенски Лом" се смени, а на сегашното едва ли му е грижа за някакъв изкорубен ствол. 
Така или иначе, вековното дърво си остава там - и продължава да привлича вниманието на туристи. След като "Утро" получи сигнала за поредното неуспешно издирване на дървото, се обърнахме към хора, свързани с Нисово, да ни помогнат да разбулим загадката и да разберем какво се случва с някогашния бряст-красавец. 
Ентусиасти откликнаха на молбите ни и посветиха половината от уикенда си на това да разберат какво става с прочутото дърво. Те установили, че от четири указателни табели, три водели в съвършено други посоки, противоположни на правилната. Четвъртата табела пък така била скрита от треви и храсти, че нямало как да се види, преди да стигнеш на два метра от нея. В крайна сметка доброволците обърнали указателите в правилната посока и разчистили мястото около четвъртата. Така благодарение на "Утро" и приятелите на вестника следващите търсачи на природни феномени с лекота ще открият това, което е останало от вековния бряст. Впрочем, то не е много - ветровете, дъждовете и снеговете са си свършили работата и постепенно могъщият дънер се превръща в прахан.