Сегашният обхват на шестте района за планиране в България ще се запази, а промени не се очкават до 2027 година. Това стана ясно на заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, което беше водено от областния управител на Русе Галин Григоров. 
Предвижда се разширяване правомощията на Регионалните съвети за развитие на съответните райони, като се очаква до края на годината да бъдат направени промени в правилника за функционирането им.