Българите все по-лесно вземат решение да вземат пари назаем. Кредитите, отпуснати на фирмите и домакинствата, нарастват съответно с 4.8% и 8% на годишна база през май 2019 г., запазвайки темповете на повишение от предходния месец април, показва статистиката на Българската народна банка.
Кредитите за домакинства възлизат на 22.491 млрд. лв. (19.4% от БВП). Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 8% (при 7.9% годишно повишение през април 2019 година).
В края на май 2019 г. жилищните кредити са за близо 11 милиарда лева и нарастват на годишна база с 11.7%, запазвайки двуцифрените темпове на расеж. Годишно увеличение през април 2019 година бе малко по-силно - с 11.8 на сто.
Потребителските кредити възлизат на 9.559 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо май 2018 г. (10.9% годишно повишение през април 2019 година).
Фирмените кредити достигат 33.418 млрд. лв., или 28.9% от БВП.