- Г-н Желев, вниманието на русенци към въпросите, касаещи чистотата на въздуха, е изключително изострено и темата се коментира почти ежедневно в медиите. Вас също ви спрягат за замърсител. Как смятате да успокоите обществеността?
- Апелирам към обществеността да бъдат прекратени непрекъснатите опити за очерняне на дружеството и замесването му в несъществуващи скандали. Като първа стъпка за подобряване на екологията внесохме инвестиционно намерение, в което сме обосновали нашето желание да изгаряме алтернативни горива. Намерението ни е продиктувано и от измененията в пазарната конюнктура през последните години. В най-голяма степен влияние оказват сериозните усилия от страна на Европейския съюз да бъдат намалени до възможния минимум централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища. В отговор на тези завишени изисквания сме разгледали различни варианти за внедряване на алтернативни горива, които да заместят част от въглищата в енергийния микс.
- Но защо се спряхте точно на битовите отпадъци? Точно това притеснява някои хора.
- Висококалоричните въглища, които може да гори ТЕЦ Русе, се внасят от чужбина и цената им се покачава със сериозни темпове. Трябваше ни метод за чувствително намаление себестойността на произвежданата продукция - електрическа и топлинна енергия. 
Събрахме информация за международния опит в тази сфера и множество световни и европейски примери за успешно внедряване на алтернативни горива в дружества от същия вид. Успяхме да намерим такива горива, които едновременно са с по-ниска цена в сравнение с висококалоричните въглища и освен това са по-екологични за използване. И това са РДФ -  специално сепарирани битови отпадъци, които се отличават с висока горимост и са изключително подходящи за използване в подобен тип централи.
- Кога се очаква да започне изгарянето на РДФ?
- От доста години разработваме проект съвместно с Община Русе за изграждане на сепарираща инсталация на територията на града. Той бе успешно осъществен и от есента на миналата година бе въведен официално в експлоатация. Планът е в съоръжението да постъпва голяма част от генерирания боклук от територията на град Русе, както и от други околни села в областта и част от него да бъде изгаряна в пещите на „Топлофикация“. По този начин ще бъде намалено количеството отпадъци, които трябва да бъдат депонирани на територията на Русе, но за осъществяването на пълния замисъл, е необходимо да бъдат изкарани още разрешителни, които към момента все още не са готови.
- Какъв се очаква да бъде ефектът от промяната в горивната база?
- Положителният ефект от внедряването в експлоатация на сепариращата инсталация е двустранен и ще бъде осезаем за всички жители на града. На местната управа проектът ще позволи да не се повишава такса смет, тъй като голяма част от генерираните отпадъци ще бъдат оползотворявани, а не депонирани. И политиката на Европейския съюз в момента е насочена главно към това - управление на отпадъците и намаляване в максимална степен на количеството, което остава в местните депа, тъй като това крие множество рискове за екологията на населеното място, в чиято близост депото се намира.
От друга страна, благодарение на въвеждането в експлотация на съоръжението за сепариране на битови отпадъци и уреждането на въпроса с възможността „Топлофикация Русе“ да използва част от тях в производствената си дейност, себестойността на микса от горива ще бъде стабилизирана. По този начин ще бъде възможно да се задържи цената на произвежданите от дружеството електрическа и топлинна енергия без съществена промяна. 
По този начин чрез осъществяването на всички тези стъпки и получаването на всички необходими разрешителни, въпреки наличието на множество фактори, които налагат поскъпването на услугите, предлагани от „Топлофикация Русе, драстичното вдигане на цените е възможно да бъде избегнато.