76 сигнала за деца в риск са постъпили от 23 май до 21 юни в дирекциите "Социално подпомагане" в Русе и Бяла. Това съобщи вчера главният експерт в Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Снежана Георгиева. 54 от сигналите са за деца в Русе, а 22 - в Бяла. 
След обстойно запознаване със случаите русенските специалисти са преценили, че 7 от сигналите са по реален проблем, по който социалните започват да работят. Останалите 47 сигнала били за ситуации, които не съдържали риск за децата. Четири от тези случаи са сзързани с майки, които са възнамерявали да изоставят току-що родените си бебета, като две от новородените в крайна сметка са настанени в приемни семейства. 
В Бяла само при пет от сигналите реално няма тревожни обстоятелства. По 10 от случаите, за които са алармирали граждани и институции, социалните вече работят, а 5 от сигналите са нови за специалистите, които вече са отворили папки с тези случаи.