Недобросъвестно получени 9339.09 лева пенсии плюс 2936.54 лева лихви трябва да бъдат върнати от инвалид в касата на НОИ. Тази заповед стигна до оспорване пред съда, след като човекът заяви, че винаги е вземал обезщетение за инвалидност, но не знае кой и как е подал документи за отпускане на инвалидна пенсия. Той обаче получавал допълнителните средства по банковата си сметка, без да възрази.
Човекът бил освидетелстван от ТЕЛК с 95% инвалидност още през 2003 година, като 3 години по-късно комисия коригирала оценката на работоспособността му на 68%, която през 2009 година е определена за пожизнена. 
Пред състав на Административния съд освидетелстваният заявил, че не бил наясно точно какви пенсии и пари получава, затова и не предприел нищо. Магистратите обаче изтъкнаха, че след решението на ТЕЛК от 2006 година той е бил наясно, че няма право на социална пенсия за инвалидност, но въпреки това е продължил да я получава. 
Оказало се, че всъщност бащата на мъжа подал заявление за отпускане на пенсията, оформено сякаш от сина му, но не бил негов законов пълномощник и нямал право на подобни действия. Отделно станало ясно, че инвалидът, който иначе живее в чужбина и се прибира в родината, за да се явява за освидетелстване пред лекарски комисии, бил оставил у родителите си банковата карта, на която му се превеждат парите от НОИ. Тоест средствата, които държавата е отпускала за неговата издръжка заради болестното му състояние всъщност са ползвани неправомерно от семейството му. По същата сметка той пращал и други пари на родителите си, с които им помагал да се издържат.
Проверка на НОИ показала, че реално мъжът е получил 24 986.59 лева над това, което законът предвижда, но заради изтекла давност половината от сумата му бе опростена и ще трябва да върне само 12 300 лева. Решението обаче може да се обжалва.