Поредна сграда паметник на културата в Русе се руши и застрашава сигурността на гражданите. Красивата триетажна розова къща на улица "Александровска" 49 е сред имотите в най-плачевно състояние с ронещи се мазилки и падащи елементи от фасадата. При огледите комисии от специалисти неведнъж са констатирали обстоятелства, които застрашават недвижимата културна ценност от увреждане или разрушаване. Въпреки издадените указания за аварийно укрепване и получените предписания за обезопасяване, собствениците на имота години наред не вземат мерки. 

Като повечето от рушащите се архитектурни русенски бижута, и сградата на „Александровска“ 49 е с няколко собственици. Красивата розова къща има петима собственици, сред които и областна администрация.
За имота има изработен проект за ремонт и реставрация на фасадата и еркера, който е одобрен в Националния институт за недвижимо културно наследство. Очевидно обаче собствениците не могат да се разберат за ремонта и досега не са направили нищо. Единствено са ремонтирани отдаваните под наем магазини на партера, защото те им носят доход. А сградата е с пропукани архитектурни елементи, мазилката е овлажнена, каменните корнизи, фасадните елементи и еркерната част на прозорците се рушат и създават опасност за пешеходците, още повече че и тротоарът не е обезопасен.
Ако, не дай си Боже, се случи инцидент, собствениците ще носят имуществена отговорност за причинени вреди, материални щети или увреждане на трети лица и имоти. По всичко личи, че безотговорните собственици не се стряскат и от глобите, които са между 3000 и 30 000 лева за юридически лица и между 1000 и 3000 лева за физически лица. Те са персонални и не зависят от броя на собствениците на имота, а от степента на нарушение.
Общината обаче няма право да налага глоби по закона за културното наследство при неизпълнение на указанията за аварийно-временно укрепване. На собствениците се търси административно-наказателна отговорност от Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ при Министерството на културата, но досега не се е чуло някой да е наказан за престъпно отношение към сгради паметници. И макар че отдавна се говори на общините да се даде право да ремонтират такива архитектурни бижута със собствени средства, а после по съдебен ред да си търсят парите от немарливите собственици, всичко си остава само добри намерения. И красиви сгради, строени с любов и с мисъл да останат за поколенията, загиват.