Техническият проект за ремонтните дейности, които да сложат край на дългогодишния проблем с наводненията на сградата и двора на училището за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“ вече е готов, а от общината обявиха инвестиционното предложение. Ще се направи реконструкция на ВиК инсталацията, корекция на вертикалната планировка и ремонт на дворното пространство. С тези мерки ще се сложи край на потопяването на приземния етаж на училището под вода при всеки проливен дъжд.
Една от причините за наводненията е, че училищната сграда и т.нар. водоплътен тротоар около нея са на по-ниско ниво от прилежащия терен, на който пък липсва добро отводняване и при обилни валежи се задържат води. Те влизат в подземието, където са аулата и няколко класни стаи. Друг проблем е, че отводнителните решетки са изключително неподходящи, като около северната фасада са с наклон, а на другите места са с много малка проводимост. Те не могат да поемат повърхностите води, лесно се задръстват от листа и в двора на училището се образува малко езеро. 
Затова беше направено подробно геодезическо заснемане на терена, като с изпълнението на нова вертикална планировка водите от пространството около сградата ще могат в максимална степен да се отвеждат. Наред с това спортните игрища в двора ще се преасфалтират с плътен асфалтобетон, тъй като има улегнали участъци. 
Едно от най-сериозните наводнения в училището беше през лятото на 2013, когато подземният етаж беше под 40 см вода и кал, десет учебни стаи и складови помещения бяха залети, а мебелите и оборудването бяха съсипани. Преди това, през 2005 г., потоп отново нанесе поражения.