Над 67 хиляди пенсионери от Русенско ще получат увеличение с 5,7% на пенсиите си от 1 юли. Към момента средната пенсия в областта е 318 лева, които ще нараснат до 336 лева, т.е. средното увеличение е малко под 20 лева. Тъй като мъжете вземат по-високи пенсии, за тях средното увеличение ще е с 21 лева, а за жените - с 15 лв.
Увеличение със същия процент от 1 юли ще има и при пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия, включително и за отпуснатите през 2019 година. Така, независимо от датата на отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 на 132,74 лв.
Нови ще са и минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от посочените минимални размери.
Вследствие на предвиденото повишаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии на 1200 лв. от 1 юли, 975 пенсионери от Русенско, чиито изплащани размери на пенсиите в момента са ограничени на 910 лв., ще започнат да получават техните действителни размери или ако той е по-голям от 1200 лева, ще получат 290 лева увеличение. В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията у нас през 2019 година да достигне 386,27 лв.
За тези увеличения са заложени общо 277 милиона лева допълнителни разходи за пенсии по закон, съобщиха вчера от НОИ. В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията у нас през 2019 година да достигне 386,27 лв.
За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната "Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК" на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на института.
Изплащането на пенсиите за месец юли 2019 г. от НОИ ще започне на 8 юли (понеделник) и ще приключи на 22 юли (понеделник). Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли 2019 година.