Юридическият гордиев възел около фалиралата русенска корабостроителница се разплита полека лека, макар че с тези темпове процесът сигурно ще отнеме още доста години. На 19 юни Русенският окръжен съд е отхвърлил претенции на "Русенска корабостроителница" АД за права върху активите на предприятието, които възпрепятстват осребряването на активите. Делото е възбудено от синдиците на Корпоративна търговска банка, която има да взема 28 500 000 евро от Корабната. 
Забърканата каша около собствеността на предприятието е огромна и направена с очевидната цел да не се върнат парите, отпуснати като кредит от КТБ. Корабната е продадена от "Русенска корабостроителница" АД на "Русенска корабостроителница Запад" АД за 8 млн. евро, купувачът взема многомилионен заем, след което пък отдава цялото предприятие под наем на "Русенска корабостроителница" - Ямбол за подигравателната сума от 2000 лева на месец. Междувременно е учреден и особен залог на цялото предприятие в полза на първоначалния купувач "Русенска корабостроителница" АД. 
Сега Русенският окръжен съд решава, че "Русенска корабостроителница" няма права на заложен кредитор, така че тази пречка е преодоляна. В случай обаче, че решението не се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново, което вероятно ще бъде направено. 
По-рано с определянето на датата на несъстоятелността - 31.01.2015 г., РОС преодоля и друга пречка - отдаването на цялото предприятие под наем. Началната дата прави недействителни всички задължения, появили се след нея, така че обезсилва и този скандален договор. 
По всичко изглежда обаче, че интересите за много милиони карат заинтересовани страни да бавят по всякакви начини процедурата. И моментът, в който останките от Корабната ще бъдат извадени за продажба с шанс да ги купи някой истински предприемач, се отлага някъде за в бъдеще.