- Д-р Идриз, след въвеждането на съвременното високоефективно лечение на хепатит С с перорални препарати, гастроентеролозите сте изправени пред друг проблем - как да откриете всички носители на вируса, за да бъдат излекувани. Какви изследвания препоръчвате да си направи човек, за да е сигурен, че не е заразен?
- Всеки човек в един момент, с или без повод, си прави профилактични изследвания. Често те са назначени от личния лекар или е т.нар. трудова профилактика от работното място. Тези изследвания са до известна степен в непълна рамка - пълна кръвна картина, кръвна захар, креатинин, екстра са чернодробните ензими АСАТ, АЛАТ.  Но и да са изследвани, при човек с хроничен вирусен хепатит тези ензими могат да са нормални. Ето защо, за да се открие за нас пациентът и да се лекува, трябва да се изследва Вирусен панел, който има цена и тя не е стотинки. За хепатит С това са anti HCV, за хепатит В - HBsAg, anti HBcor total, anti HBsAg. Тези изследвания не са рутинни, но само така може да се хване хроничната инфекция. Затова е нужен масов скрининг, позволяващ всеки да може да се изследва. Напоследък има кампании, например в парка, с бързи тест-лентички, всеки желаещ може с едно убождане да се изследва. Разбира се, има хора, които след като са чули за хепатита, сами отиват в лаборатория и срещу заплащане се изследват. Големият въпрос е какво става с човек, който се оказва, че е с положителен anti HCV или положителни маркери за хепатит В. При нас често идват пациенти, които споделят, че отдавна знаят, че са положителни, но понеже АСАТ и АЛАТ им били нормални, личният лекар им обяснявал, че са просто здрави носители. Това е грешно! Пациентът с положителни маркери трябва да бъда изследван за ниво на вируса в кръвта, едно изследване, което може да бъде направено само в сертифицирани лаборатории и е скъпо или в Клинични центрове за лечение на хроничните вирусни хепатити.
- Какво представлява това изследване?
- Това е вирусологично изследване (PCR-полимеразно- верижна реакция) за РНК на вируса на хепатит С (HCV RNA) и за ДНК на хепатит В (HBV DNA). Примерно, идва един човек с положителни аnti HCV, пускаме РНК изследване - излиза отрицателно. Чудесно! Значи този човек най-вероятно се е излекувал. Редно е да го тестваме след 6 месеца пак, за да имаме и втори отрицателен резултат и да му кажем: Знаеш ли, ти си от тези 10-15%, които сами са се излекували от инфекцията с хепатит С. Имаш добър имунитет и си елиминирал  вируса. 
Но ако този човек има НСV РНК над 75 IU/ml, той е виремичен и трябва задължително да се лекува. Какво още трябва да изследва? Генотипът на вируса - има 6 генотипа всеки със субгенотипове. В България най-чести са генотип 1в, 1а и 3. Новите антивирусни лекарства са ефективни срещу всеки генотип, те са пангенотипни. И накрая следва биопсията на черния дроб. 
- Защо е необходимо да се прави биопсия, която все пак е инвазивна процедура?
- Биопсията е методиката, която определя степента на увреждане на черния дроб, тоест дали си с хепатит, дали си в преход към цироза, дали вече си с цироза. Ние  правим трукат биопсия под ехографски контрол, като е важно чернодробният фрагмент да не е накъсан, да има  достатъчно за интерпретация от патоанатома портални пространства. При хроничния хепатит С оценката на чернодробното увреждане е по системата METAVIR за активност А и фиброза F. Ако хистологичното изследване покаже F3 или F4, трябва да се направи и гастроскопия, за да се види има или няма варици на хранопровода, което вече е показател за портална хипертония.
- Показател за какво са F3 или F4? 
- Това са маркери за чернодробна фиброза. F4 означава цироза. Това е, когато има вече фиброзни септи с промяна в архитектониката на черния дроб. Чисто като структура, морфологично, той не е същият, има псевдоделчета. А F3 показва, че черният дроб е в преход между хепатит и цироза.
- Когато всички тези изследвания са направени, какво следва за пациента, коя е следващата стъпка по процедурата?
- Когато един човек е с положителен аnti HCV, с установени ниво на вирус и генотип, с направена биопсия, той е готов за подаване на документи за лечение. Ние винаги питаме пациента и за неговите придружаващи заболявания и лекарствата, които приема. Това е много важно, защото трябва да видим лечението, което сме избрали, дали е съвместимо с лекарствата, които пациентът приема. Човек може да има и други болести, освен хепатит С. Може да е прекарал инсулт, инфаркт, да е хипертоник, диабетик или да има тревожно-депресивни разстройства. Ние сме длъжни да видим лекарствата, които взема, дали не дават някакви клинично значими взаимодействия с избраното от нас лечение. Защото не е въпросът 8 седмици да го лекуваме за хепатит С и този човек да се усложни или дори да умре от друго заболяване.
- Лечението е скъпоструващо и се одобрява от Националната здравна каса. Каква е ролята оттук нататък на лекуващия гастроентеролог?
- Когато човекът си е подал документите в здравната каса, чака 2 месеца за одобрение на скъпоструващото лечение. След като бъде одобрен, най-често ние отново се срещаме с него, за да обясним как ще приема това лекарство, какво не трябва да взима по време на лечението, какви възможни странични ефекти може да има.  Например, жълт кантарион, червен грейпфрут, билки, народна медицина са абсолютно несъвместими с антивирусното лечение. Плюс това някои от лекарствата могат да се взимат на гладно, но други задължително с храна или след нахранване. Като нежелани реакции могат да се появят главоболие, по-изразена отпадналост, кожен сърбеж, безсъние, раздразнителност - неща, които много бързо отшумяват
- Колко време трае лечението?
- Лечението е 8 или 12 седмици, много рядко е 24 седмици. Продължителността на лечението се определя от нивото на виремията, степента на фиброза F, от генотипа, от това дали преди пациентът е лекуван и не е отговорил на лечението. Пациентите с чернодробна цироза и генотип 3 се лекуват 12 седмици. Тези, които не са отговорили на лечение, се подлагат на второ за 24 седмици, но те са малък процент  След като започне лечението, ние правим контрол след 4-та седмица и след края на терапията. Изследваме вирусната НСV РНК
- Изискване на здравната каса ли са тези периодични изследвания?
- Това, което касата изисква по новите критерии, е изследвания за наличието на вируса в края на лечението, 3 и 6 месеца след края му. Ние, както и други клиники, изследваме вирусния товар след 4-та седмица от началото на лечението. Тогава получаваме информация и за възможните странични прояви.
- Кога един пациент може да се смята за излекуван?
- По световен консенсус, ако 3 месеца след края на лечението НСV РНК е отрицателна, ти си излекуван. Ние изследваме вирусния товар и 6 месеца след края на лечението. Възможно ли е вирусът да се върне? Да, и в нашата клиника се е случвало при 3-ма пациенти. Има едно проучване, което скоро четох: при 3004 излекувани хора, 6 месеца след края на лечението при 12 от тях вирусът се е върнал. Малък е процентът, но е възможен релапс - връщане на вируса. Страшно няма! Тези пациенти  ги включваме на друго лечение. По принцип най-хубавият препарат, който е за хора, при които се връща вирусът, е Восеви. В България все още го няма, но догодина го чакаме. Има обаче програми, по които ние кандидатстваме и медикаментът ни се отпуска от чужбина. Така че имаме опит и с него. Сериозен проблем обаче е реинфектирането при наркозависимите - излекуваш го от един генотип, и много скоро той идва заразен с друг генотип на вируса на хепатит С. 
- Вашият съвет към нашите читатели?
- Два съвета. Първо, направете си изследванията за хепатит В и С - четири маркера HBsAg, anti HBcor total, anti HBsAg, anti HCV. Моля ви, покажете ги на гастроентеролог, който може да разчете правилно резултатите!
Второ - anti HCV е маркер за цял живот - винаги ще е положителен, щом си имал среща с този вирус. Това, че си спонтанно или с лекарства излекуван, показва отрицателната НСV РНК!