43 278 лева плюс 12 448 лева лихви да плати Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ на Специализираната болница за активно лечение за пневмофизиатрични заболявания "Д-р Димитър Граматиков", по-позната като Тубдиспансера, реши Окръжният съд на първа инстанция. Причината са извършени лечения в здравното заведение още през 2015 година, които обаче се оказали над отпуснатите лимити и касата отказала да ги покрие. Решението може да се обжалва.
Здравноосигурено лице има право да избере къде да потърси болнична помощ, а избраната болница е длъжна да я окаже. Това обуславя правото на болницата да получи заплащане за нея от НЗОК, посочи пред съда Тубдиспансерът и поиска да получи парите за извършената и отчетена медицинска дейност за октомври и ноември 2015 г. 
Трябва да се извърши плащане и на надлимитните дейности, тъй като в договора не е предвидена възможност, след изчерпване на предварително определените стойности, лечебното заведение да прекрати извършването на определените по договора дейности, казва в мотивите си съдът. 
Тоест няма как болницата да прекрати лечението на пациенти и да откаже да ги приема и хоспитализира, след като свършат парите. Напротив - по договор тя е длъжна да осигурява 24-часова квалифицирана лечебна дейност. Тоест - здравната каса е възложила на болницата изпълнение на дейности, като не е поставено ограничение на приема на пациенти, още по-малко той е обвързан с лимита на договорените средства. Болницата оказва помощ на пациентите своевременно според нуждите им, а не когато има финансиране, категорично се казва в решението.
Лимитите са прогнозни и е възможно да бъдат надхвърлени, без болниците да могат да влияят на това. Законодателят е заложил в бюджета на НЗОК резерв, средствата от който следва да се плащат непредвидени и неотложни разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на бюджетните средства, посочи още съдът.