Ново съдийско място да бъде разкрито в Русенския административен съд от 1 юли, предлага председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. То ще бъде на принципа на трансформацията, тъй като за негова сметка ще бъде закрита позиция в Административния съд във Варна. Дали идеята ще се реализира, зависи от волята на пленума на Висшия съдебен съвет, който се очаква да вземе решение на 27 юни.
Искането за ново съдийско място идва заради увеличения брой дела и натовареността на административните магистрати в Русе. Причината - настъпиха промени в закона и в тяхното поле мина решаването на още повече правни казуси, включително тежките данъчни дела. 
Към момента в Административния съд правораздават 6 съдии, като двама от тях са командировани от Районния съд. При създаването си преди 12 години той стартира с 8 магистрати. Годишната справка показва, че всеки съдия е разглеждал над 16 дела месечно.