Дигитална платформа за обучение ще представят на конференция Бизнес иновационен център „Инобридж“ и Русенска търговско-индустриална камара. Тя включва 6 модула - Е-лидерство, Кибербезопасност и защита, Големите данни (Big data), Облачни услуги, Мобилни решения и Социални медии и цели да даде решение на проблем, с който се сблъскват множество малки и средни компании в Европа, поели по пътя на дигитализацията. 
Платформата, обучението и постигнатите резултати ще бъдат представени официално на специална конференция с наслов „Индустрия 4.0: Работещи решения за бизнеса“. В нея ще вземат участие гост лектори, представляващи фирми за дигитални и индустриални услуги, които ще имат възможност да говорят за дигитални фабрики, Интернет на нещата, Облачни услуги и ERP системи. Конференцията ще се проведе на 26 юни от 16 часа в конферентната зала на хотел „Дунав Плаза“.