Лятна академия за ученици организира през месец юли Историческият музей. От 1 до 12 юли момичета и момчета на възраст от 14 до 18 години ще имат възможност да се включат в ателие „Културно наследство“. Заниманията ще се ръководят от специалисти от русенския музей. Часовете ще се провеждат в музейните експозиции, а темите обхващат различни периоди от Праисторията до Съвременността. Записванията се извършват в Екомузея до края на месец юни. Участниците се класират по успех от училище, който удостоверяват, като си представят бележниците.