Рекордните 6822 лева успя да си спести клиент на „Енерго-Про продажби“ ЕАД, след като доказа пред съда на първа инстанция, че е станал жертва на неправилна корекция на сметката му за жилище със скромните 40 кв.м площ. Няколко дни по-рано от плещите на друг паднаха 6261 лева, трети си спести 3658, а на четвърти се разминаха 2873 лева начисления, след като засега решенията на магистратите са в тяхна полза.

Други трима абонати били поставени в аналогична  ситуация и били изненадани от надписана консумация на ток, но за по-скромни суми. Само за ден различни състави на Русенския окръжен съд решиха, че от тези потребители необосновано се търсят над 4060 лева по коригирани сметки и окончателно се произнесоха, че не дължат пари на Енергото. Вероятно обаче споровете ще продължат.
Казусът навсякъде е идентичен - става въпрос за корекции на сметки, които дружеството извършва, без към момента да са съществували норми и правила, въз основа на които да го прави. Причината - след решение на Върховния административен съд Правилата за измерване на електрическата енергия са отменени. Така към момента, в който Енергото е извършвало корекциите, е имало дупка в нормативната уредба и всъщност не е съществувала законова база, на която да надписва сметки. Освен това съдиите посочват, че масово клиентите не са уведомявани за направените корекции, а разбирали постфактум на късен етап. От друга страна, дружеството по никакъв начин не представяло доказателства, че абонатите реално са консумирали тока, който допълнително им е начислен.
В повечето случаи съдът признава, че действително са налице несъответствия в показанията, но казва, че от дружеството не са представили доказателства, че тази енергия е действително доставена и консумирана от абонатите им. В три от казусите настроеният да отчита дневна и нощна тарифа електромер изведнъж започнал да измерва енергия от трета и четвърта тарифа. В друг случай уредът започнал да мери само от трета тарифа. Съдът изтъква и че далеч не е ясно как от Енергото са установили кога и колко от коригираната енергия е ползвана от абонатите им, че да успеят да я разпределят в миналите подпериоди. Неизяснено е и какъв ток се отчита по скритите регистри. Дори и да се приеме за реално преминало количество енергия, е невъзможно да се определи в кой момент колко е преминало, а цената на енергията за технологични разходи е различна в различни периоди от време, посочи съдът и отмени главоломните корекции от 6822 лева и 6261 лева за периодите август 2017 - август 2018 и юли 2017 - юли 2018 година.
Правото на едностранна корекция на сметките на потребителя за минал период не е възникнало за дружеството. Не е ясно какви са били стойностите на скритите регистри при монтажа на електромера и не е възможно да се обоснове изводът, че натрупаното количество енергия е действително потребена, но неотчетена енергия, отсече Районният съд и отмени на първа инстанция корекцията от 3658 лева.
Заради липсата на каквито и да е доказателства, че служебно начисленият ток е консумиран от клиента, и заради факта, че не е уведомен по правилата за направената корекция, Районният съд прецени, че Енергото няма основание да получи други претендирани 2873 лева, но решението може да се обжалва.
Три решения обаче са окончателни. При единия случай абонат се размина с плащане на 1473 лева, друг - с 910, а третият - с 1681 лева. 
Операторът има задължение да осигурява на потребителя възможност за контрол на показанията на електромера. Отчетът в скрит и недостъпен за клиента регистър е в пряко нарушение на тези правила. Разчитането му се извършва само със специален софтуер и възможността за контрол на абоната на практика липсва, посочиха още съдиите. 
Това далеч не са всички случаи, при които граждани се обръщат към съда, за да им отмени начислените корекции. Напротив - справка показва, че има насрочени десетки дела по този казус. А засега изходът от тях навсякъде е почти един и същ - задълженията за служебно начисления ток отпадат.

„Енерго-про“: Решенията са 
резултат от нормативна дупка

Съдебни решения касаят дела за корекция на сметки в резултат на констатирано неправомерно потребление на електрическа енергия, което по българското законодателство е инкриминирано деяние. От тях става ясно, че установените нарушения са потвърдени по безспорен начин в констативен протокол, съставен и подписан от органите на полицията и от извършените съдебно-технически експертизи. Въпреки направените фактически изводи в решенията на съда, към процесните периоди все още съществуваше празнота в нормативната уредба, поради което са постановени съдебни решения във вреда на „Енерго-Про Продажби“, коментираха за „Утро“ от дружеството.
През последните години констатираните случаи на неправомерно потребление на електрическа енергия в цялата страна нараснаха значително. Статистиката сочи значителен ръст на софтуерните манипулации върху средствата за търговско измерване на електроенергия /електромерите/. Нормативният вакуум в определен период от време доведе до негативен за дружествата изход от заведени дела, но към настоящия момент вече има промени в нормативната база /нови ПИКЕЕ, промени в ЗЕ/, които следва да променят изхода от подобни дела и нарушителите да бъдат санкционирани, уточняват още от Енергото.
През последните години се наблюдава промяна в съдебната практика - по информация на „Енерго-Про“, през периода 2015-2018 г. в Североизточна България са осъдени 646 души за кражба на ток. 13 от тях са с ефективни присъди, 182 са с условни, а останалите са наказани с пробация.
Бихме искали да ви уверим, че като дружество от обществен интерес, ние ще продължаваме да правим всичко възможно, за да установяваме и предотвратяваме подобни нарушения, които са във вреда на всички останали клиенти, казват още от дружеството.