Семействата, които се отопляват с природен газ, вместо с електроенергия, пестят по приблизително 1100 лева за отоплителен сезон. Това показват сметките на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ от октомври 2018 г. до април 2019 г. Средната месечна сметка за синьо гориво през зимата е 138 лева. Ако газифицираните потребители бяха използвали същото количество електроенергия, за да поддържат високи температурите в домовете си, щяха да плащат със средно 150 лева повече на месец.
Трябва да се има предвид, че тези сравнителни сметки са валидни при положение, че за отопление на ток се използват стандартни електроуреди - печки, калорифери и др. Съвсем други са резултатите, ако за отопление през зимата се използват съвременни високоефективни климатици с коефициент на преобразуване от 3-4 дори при минусови температури.
Домакинствата на газ обаче реализират икономии и през лятото. Синьото гориво продължава да е два пъти по-изгодно от електроенергията, а природният газ е универсален енергоизточник и се използва не само за отопление, но и за готвене и подгряване на вода. Средната сметка за природен газ на семействата през лято 2018 е двойно по-ниска от тази на клиентите, използвали ток за готвене и топла вода.  
Природен газ използват около 3000 домакинства в Русе.
С програмата „DESIREE Gas“ клиентите, които искат да се газифицират, могат да се възползват от 30% безвъзмездна финансова помощ за разходите за газификация на жилището, като получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване. Програмата цели да стимулира развитието на битовата газификация у нас, като осигури част от необходимото финансиране, за да се заменят нискоефективните енергоизточници с природен газ.