Три фирми са подали оферти за ремонт на разбития и непипан от години път Русе-Кубрат. Трасето от 46.741 км е разделено на две части с приблизително равна дължина. Кандидатите предлагат да го ремонтират срещу 45 312 000 лева с ДДС.
За първата отсечка кандидатства единствено софийската фирма „ИСА 2000“ ЕООД, чиято цена е 19 150 000 лева без ДДС.
За втората офертата също е само една - на консорциума „Кубрат“, съставен от две акционерни дружества - шуменското „Автомагистрали Черно море“ и софийското „Автомагистрали Хемус“.
Срокът за приключване на ремонта е 10 месеца след подписването на договора, но дали ще се стигне до това, не е сигурно. Причината е, че проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година, при условие, че има спестени пари по програмата.