Първият буферен паркинг в Русе вече се използва. Той е изграден в „Дружба“ 3 между блоковете 9 и 11, бул. „Христо Ботев“ и улица „Никола Вапцаров“. Разполага с 41 паркоместа, от които четири са за хора с увреждания. Идеята функционирането му да става на принципа „Паркирай и пътувай“. Живеещите в района и гостите на града могат да оставят личните си автомобили на паркинга и да използват градския тролейбусен транспорт. Цената за ползването му е 2,50 лева за денонощие, като заплащането става чрез изпращане на SMS на номер 1383. Услугата включва както използването на паркинга, така и предоставяне на възможност за използване на тролейбусен транспорт, а жителите и гостите на града ще могат да се възползват от нея денонощно. 
След като изпратят SMS, ползвателите на услугата ще получат код, който трябва да се въведе в специално устройство, което е поставено на паркинга. То ще издава хартиен билет с два отрязъка, с които може да се използва тролейбусен транспорт - от и до буферния паркинг в рамките на две пътувания за 24 часа. 
Изграждането на буферният паркинг струваше близо 85 хил. лева, които дойдоха по проекта за иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните квартали. Община Русе го изпълнява съвместно с още 27 публични и частни организации от 4 европейски градове - Мадрид, Мюнхен, Стокхолм и Турку, като той се финансира по програма „Хоризонт 2020“. 
Очаква се след въвеждането на новата услуга за паркиране на автомобили на буферния паркинг в „Дружба“ 3“ да се увеличат приходите в общинския бюджет. Ако има интерес към услугата, общината предвижда изграждането на още буферни паркинги.