Русенските работодатели губят оптимизма си относно наемането на нови служители през третото тримесечие на тази година. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. 
През следващите три месеца се предвижда най-слабият пазар на труда за последните шест години. Работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +5%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 5 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Това е най-слабата прогноза от началото на изследването преди осем години, като за последно е отчетена през първото тримесечие на 2013 г. Перспективите за наемане намаляват както на тримесечна, така и на годишна база със съответно 2 и 3 процентни пункта.
Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени, защото просто няма откъде да се вземат. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като броят на хората в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа. Така че ако някой все пак успее да увеличи персонала си, това ще означава, че друг ще го съкрати.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Обзорното изследване е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата компания през трите месеца до края на септември 2019 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
 Големите фирми продължават да издърпват персонал от най-дребния бизнес, показват анкетите на „Менпауър Груп“. Най-силен темп на наемане е отчетен при големите работодатели с оптимистична нетна прогноза за заетостта от +20%. Работодателите от малките и средните предприятия очакват леко увеличение на заетостта с прогноза от +6%, докато прогнозата на работодателите от микропредприятията е +1%.
Най-силен темп на наемане се очаква в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където нетната прогноза за заетостта е +16%. Работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ отчитат значителни планове за наемане с прогноза от +11%, а секторите „Транспорт, складове и комуникации“ и „Строителство“ отчитат прогнози от съответно +10% и +9%. В същото време работодателите от сектор „Минно дело“ очакват да намалят заетостта, като отчитат прогноза от -2%, докато работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0%.