Ловно стопанство „Дунав“ ще разполага със собствен специализиран високопроходим автомобил за патрулиране и първоначална атака на горски пожари, съобщи Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/, под чиято шапка е русенското дружество. Досега едва десет от всичко 17 териториални поделения в СЦДП разполагаха с такава техника, която при необходимост се предислоцираха за участие в гасене на възникнали горски пожари на съседни територии. Финансовият план за 2019 г. обаче предвижда закупуване на още 6 коли.
15 низови пожара са възникнали на територията на СЦДП от началото на годината до момента. Те са обхванали обща площ 456 дка, в това число и 229 дка държавна собственост. Повечето произшествия са причинени от небрежност при почистване на стърнища, като разпространението на огъня е благоприятствано от сравнително високите температури в началото на април тази година. 
Статистиката от миналата година показва, че масовата причина за горските пожари в обхвата на предприятието е човешката небрежност. През 2018 г. в 11 произшествия са били опожарени 310 дка растителност, от които 206 декара широколистни гори, 23 декара иглолистни, а също 81 дка треви и незалесени площи.
Годишни планове за защита на горските територии от пожари са разработени за всички 17 териториални поделения. На територията на стопанствата вече са извършени съвместни проверки на действията, мерките и мероприятията за защита на горите от пожари, съгласно план за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ. Противопожарните депа по места са оборудвани с моторни помпи с двеста метров шланг и струйник.
СЦДП вече разпредели по стопанствата и нови 300 противопожарни табели.