Вещи, които няма право да отнема и да продава, описал и оценил частен съдебен изпълнител. Срещу действията му обаче била пусната жалба и Окръжният съд спря неправомерното му поведение.
До принудителното изваждане на публична продан на домакински уреди и мебели се стигнало, след като Л.П. задлъжняла към „Юробанк“ и тъй като не можела да си погасява кредита, от банката потърсили частен съдебен изпълнител, който запорирал имуществото й. В него обаче попаднали телевизор, микровълнова фурна, бюфет и фотьойл, които по закон нямало право да отнема от който и да е длъжник.