705 см стигна вчера нивото на Дунав край Русе, а прогнозата е за ново покачване от 10 сантиметра до утре. По този повод в Русе е обявена първа степен „Повишено внимание“, съобщи директорът на общинската дирекция „Управление при кризи“ в града Спасимир Димитров. Тя се въвежда, когато нивото на реката е в границите между 680 и 750 сантиметра. Втора степен - денонощно наблюдение, се обявява между 750 и 800 см, а третата, която е за опасност от преливане - при над 800 сантиметра. Критичното ниво за Русе е 881 см, но и тогава заплаха за населената територия на града няма, посочи Димитров.
В последните години от хидросъоръженията „Железни врата-1“ и „Железни врата-2“ управляват добре реката, като практиката показва, че нивото може и да достига критична точка в българо-румънския участък, но не я преминава.
На територията на община Русе един от притоците на Дунав - река Русенски Лом, чието оттичане се влияе от високото й ниво, има достатъчно обем към момента да поеме още водни количества, обясни Спасимир Димитров.
Той припомни и наводненията през 2006 г., когато нивото на река Дунав достигна 923 сантиметра.
„Защитните съоръжения в региона са изградени да поемат високи води до 881 сантиметра. По тази причина бяха залети части от кейовата стена, от административните сгради на „Морска администрация“ в Русе, пристанище „Запад“, затворен бе и бул. „Тутракан“, тъй като канализацията беше свързана тогава с река Дунав и водата се върна от шахтите. За щастие нямаше сериозни щети, но бе създадено неудобство. Наводнени бяха и сгради в подножието на хижа „Приста“ край Русе“, обясни Спасимир Димитров.
Ситуацията с високото ниво на Дунав не е необичайна за тази част от годината, а прогнозите не дават повод за притеснение, тъй като не се очаква драстично повишаване, посочи директорът на дирекция „Речен надзор-Русе“ към агенция „Морска администрация“ капитан Иван Жеков. 
„Високите води могат да създадат притеснения за капитаните на кораби, които се движат срещу течението, заради плаващите дънери, които не се виждат през нощта. Може да има и разместени шамандури, които оказват фарватера /плавателния път/. Всеки добър корабоводител обаче знае как да реагира при такива ситуации“, каза Жеков. 

Високата вода е добра за размножаването
на рибата, но пречи на риболова

Високото ниво на река Дунав благоприятства популацията на рибите, но пречи на риболова. Това коментира Михаил Михайлов - началник на отдел „Рибарство и контрол - Централен Дунав“ в Русе към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.
При високо ниво, където брегът е нисък, се образуват големи блата, които създават благоприятни условия за популация на рибата. Водата е спокойна, топла, няма и хищници. Рибата навлиза в тези места, хвърля си хайвера и излюпилите се малки риби се развиват необезпокоявани.
В случая проблем може да създаде бързото спадане на реката. Тогава заблатените места могат да се окажат капан за рибите и ако те не успеят да се върнат обратно в реката, се превръщат в плячка на птиците. На румънския бряг проблемът е решен с изграждане на съоръжения от диги. Местата са като квадрати, в които навлиза вода при високо ниво. Когато реката спадне, шлюзовете се отварят и водата, и рибата навлиза обратно в Дунава.
Високото ниво пречи на стопанския риболов. Някои от притоците вкарват мътна и кална вода в река Дунав, което създава неблагоприятна среда за рибите. Високите води повличат от брега дънери, дървета, клони, отпадъци, които късат мрежите. Ситуацията не е благоприятна и за любителите въдичари. Във водата е пълно с т. нар. закачки, които повличат куката, трудно се определя и дълбочината, на която да се лови.