Маршрути за електровелосипеди, обучени гидове, нови пазари за билки и ноу-хау за рибарите ще подпомагат икономиката в изоставени места по Дунав, отчете природозащитната организация WWF. Вече две години и половина работи за създаването на нови възможности за препитание и бизнес въз основата на непокътнатото природно и културно наследство и чрез разумното използване на екосистемните продукти.
Първите елекрически велосипеди са на разположение в туристическия център на Иваново. Заедно с общините Белене и Иваново, WWF работи активно в природните паркове "Персина" и "Русенски Лом", където спомага за разширяването на пазара за билки и създава възможности за устойчив транспорт. България вече разполага с шест електровелосипеда, които могат да се зареждат на две зарядни станции. А в Дунавския регион вече има и изградена мрежа от туристически водачи. 97 гида от шест страни, сред които и България, преминаха обучение и ще вдъхнат нов живот на редица изоставени места в региона, твърдят от WWF.