Договорите за управление на дългогодишните шефове на три общински търговски дружества - лечебни заведения, които изтичат през юли и септември тази година, ще бъдат удължени с още три години. Става въпрос за управителите на ДКЦ 1 д-р Цветан Райчинов, на Онкото д-р Камен Кожухаров и на Психодиспансера д-р Теменужка Матева. Предложението на кмета Пламен Стоилов ще бъде обсъдено на идната сесия. В мотивите подробно са описани направените инвестиции в нова медицинска апаратура и техника, както и добрите финансови резултати на дружествата. 
По всяка вероятност тримата здравни шефове ще запазят сегашните си възнаграждения. В момента те получават възможния максимум от 400% от средната брутна заплата или между 2500 и 6400 лева. Предстои размерът на новите възнаграждения да се уточнява от общинските съветници, като те могат да са в размер от 280 до 400%. Сумите се формират на база средните месечни заплати в лечебните заведения. 
Освен това общинска администрация предлага възнаграждението на шефката на Стоматологията д-р Елена Дачева да бъде повишено и тя също да получава възможния максимум от 400%. Д-р Дачева застана начело на Центъра по дентална медицина през май 2017 срещу месечно възнаграждение от 340% от средната брутна заплата в заведението. В резултат на доброто управление дружеството приключва финансовата 2018 г. с печалба от 33 000 лв., докато 2017-а завърши на загуба от 93 000 лв. Текущата печалба за първото тримесечие на 2019 г. е 29 000 лв. Във връзка с подобрените финансови резултати на дружеството предложението е д-р Дачева да получава по-високо възнаграждение. През тази година е предвиден поетапен ремонт и обновяване на сградата на Стоматологията, тъй като покривът и санитарните помещения са в критично състояние. Ще се търсят всякакви възможности за финансиране - собствени средства, финансиране по програми, дарения, финансова подкрепа от общината. Планирано е да се купи съвременен 3D скенер за образна диагностика и да се проучат възможностите за закупуване на нова, модерна рентгенова апаратура.