Ден на отворените врати ще се проведе в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ на 10 юни. началото му ще бъде дадено в 10 часа, научното звено е изпратило покани до всички свои настоящи и бивши служители, бизнес-партньори и земеделски производители. 
На гостите ще бъдат представени демонстрационни опити с отглеждани в страната сортове зърнено-житни култури, като ще бъде предоставена възможност да се разгледат на място посеви с обикновена и твърда пшеница и овес. Ще бъдат демонстрирани и хибриди слънчоглед, царевица, полски фасул и грах, които са подходящи за директно механизирано прибиране.
Специалистите на ИЗС ще представят информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове и хибриди. 
След обиколката на опитните полета и производствените участъци са предвидени дискусии по проблемите на зърнопроизводството в района и страната и делови контакти.