Под влияние на европейския пазар цените на едро на свинското месо у нас се повишават през април до 3,36 лв./кг или със 7% на месечна база, като очакванията са в скоро време да достигнат 4,00 лв./кг. Това е една от прогнозите, публикувани в месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Основна движеща сила на поскъпването е растящият износ на свинско месо за Китай. 
Цените на едро на свинското месо през същите месеци на 2018 г. се движиха около 2,90-3,10 лв./кг, което очертава прогнозен ръст между 18-22% сравнено с миналата година, отбелязват анализаторите. Данните им влизат в противоречие с числата от публичните отчети на „Свинекомплекс Николово“. Според последния от края на март средната продажна цена е намаляла в сравнение с 2018 г. с 0,51 лева на килограм живо тегло.
Според САРА, продължава тенденцията към увеличение на производството на свинско месо през тази година. Закланите животни в промишлени условия през януари и февруари са общо 175 хил. броя при 151 хил. броя за същия период на предходната година. Това показва до увеличение на производството на свинско месо с 13%, изчислено на годишна база.
Европейските цени на едро на свинско месо са се увеличили през май с 21% спрямо същия месец на миналата година. 
Повишават се и цените на тон кланично тегло на говеждото и на телешкото месо у нас. Една от основните причини е свиването на производството в страната, като очакванията са цените да продължат да растат и през следващите два месеца, задържайки се на нива около и малко над миналогодишните, коментират експертите.