Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която е свързана със сървърите на Министерството на околната среда и водите, беше изградена в Русе, съобщиха от общинската администрация. Данните за състоянието на въздуха постъпват в реално време от измервателната станция и ще се виждат на електронни информационни табла пред сградата на общината на площад „Свобода“ и пред сградата на  „Местни данъци и такси“ на улица „Котовск“. 
Таблата ще показват информация за всеки отделен показател на качеството на атмосферния въздух - характеристика, източници и пределно допустими концентрации, след което ще се показва графика с количеството измерени емисии.
Информация за състоянието на атмосферния въздух и метеорологичните параметри ще се оповестяват ежедневно чрез изградената система и уеб базиран информационен портал за мониторинг на околна среда, уточняват от общината. Същите данни ще постъпват в реално време в националната база данни в Изпълнителната агенция по околна среда и на интернет страницата на общината.