Чисто нови бели холандки с характерните широки моряшки яки и барети с двойна панделка - току-що ушитата униформа на представителния дунавски флотски отряд вчера бе показана за първи път по време на специално тържество в Професионалната гимназия по корабоводене. Много се радваме, че ставаме съпричастни към едно от прочутите „първи събития“, с които е бележит Русе - създаването на българската флотилия преди 140 години, каза директорката на ПГРКК Ивелина Георгиева. На осмокласници от нейното училище е поверена мисията да възобновят традицията и да създадат представителния флотски отряд, който ще участва във всички градски и национални празници. 
Така възраждаме и един от красивите символи на Русе - гордото морячество, което е неизменна част и от миналото, и от съвремието на града, каза председателят на запасните офицери о.р.майор Димитър Вълков. Заедно с директорката двамата възобновиха още една традиция. След като отец Игнатий освети знамето на флотския отряд, Георгиева и Вълков тържествено забиха гвоздеите, с които знамето се прикрепя към дръжката. Това е един от красивите военни ритуали, който за съжаление след 1944 година е ликвидиран и оттогава досега никой не го е възпроизвеждал, каза Вълков. 
Специални приветствия и благодарности бяха отправени към учениците от ПГ по облекло, които заедно с преподаватели ушиха моряшките униформи и вчера дойдоха на тържеството в Корабното. Проектът е посветен на 140-ата годишнина от създаването на Дунавската флотилия и е подкрепен от фондация „Русе - град на свободния дух“. През август предстои отрядът да посети Веонноморското училище във Варна.