Действащият окръжен прокурор Георги Георгиев и колегата му Николай Николов са двамата кандидати да поемат ръководството на Окръжна прокуратура, става ясно от обявения конкурс за поста. Това ще е втора битка между двамата обвинители, след като преди 5 години отново те бяха кандидати за ръководната длъжност.
Георгиев завършва юридическото си образование през 1997 година, а от 2001 година е прокурор в Русенската районна прокуратура, а 9 години по-късно става и нейн ръководител. От 2014 година е начело на Окръжна прокуратура.
Николов е с 31-годишен юридически стаж, а в обвинението е преминал през почти всички йерархични степени - от младши прокурор, през районен прокурор, до заместник на окръжния прокурор. 
Тепърва предстои Висшият съдебен съвет да публикува атестациите на двамата кандидати, както и да обяви дати за провеждане на самия конкурс.
В същото време ВСС съобщи, че повишава в длъжност съдията в Окръжния съд Палма Тараланска и тя е вече с ранг „съдия във Върховен касационен съд и Върховен административен съд“.